Neler yeni
Webien.Net: Webmaster Forumu

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Keyword Stuffing

  • Görüntüleme Görüntüleme: 329
  • Son güncelleme Son güncelleme:

  • Sıralamalarda ilk sayfayı hedeflediğiniz anahtar kelimeleri kullanıcılar için anlamsız diziler şeklinde ardı ardına kullanmak İngilizce olarak “Keyword Stuffing” anlamına gelmektedir.

    İpucu: Türkiye’de özellikle haber sitelerinde içeriklerde ve WordPress tabanlı sitelerde(etiket kullanımında) bu tür kullanımlara rastlıyoruz.
Üst