Neler yeni
Webien.Net: Webmaster Forumu

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Vesta CP

  • Görüntüleme Görüntüleme: 410
  • Son güncelleme Son güncelleme:

  • Sunucular üzerinde web sitelerini kontrol etmek adına bir Hosting kontrol paneli kullanmak büyük kolaylık sağlamaktadır. Vesta CP ise Linux platformlar üzerinde kullanılabilen ücretsiz bir hosting kontrol paneli yazılımı. İçerisinde Apache,Nnginx server, MySQL, PostrgreSQL ve mail servisleri gibi birçok servisle birlikte gelmektedir. Kurulumu son derece kolay ve arayüzü en basit hosting kontrol panellerden birisidir.

    Sunucu üzerinde çalışmaya yeni başlayan ve çok fazla site barındırmayacak kişilere tavsiye edilebilecek bir kontrol panelidir.
Üst