Neler yeni
Webien.Net: Webmaster Forumu

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Cost Per Click (CPC)

  • Görüntüleme Görüntüleme: 984
  • Son güncelleme Son güncelleme:

  • Cost Per Click yani tıklama başı ödeme demektir. Reklam verdiğiniz site ile anlaşmanız doğrultusunda tıklama başına anlaşmış olduğunuz rakamı ödersiniz. Yaygın bir çalışma şeklidir. En iyi örneği Google AdWords reklamlarıdır. Sitenize gelen her bir tıklama için bir bedel ödersiniz.
Üst