Neler yeni

MySQL Update, Ekleme işlemi yapamıyoruz !YARDIM

Full Nvme SSD Disk Desteği Sayesinde Çok Daha Hızlı Web Siteleri! 7/24 Destek. Ücretsiz Antispam Koruma. Ücretsiz Domain. Anında Aktivasyon
Ad
Soyad
Katılım
21 Mart 2021
Konum
Adana
Konular
5
Mesajlar
5
Ticaret - 0%
0   0   0
  
iletişim
Meslek
yazılım bilişim öğr
Detay  
Meslek
yazılım bilişim öğr
Üyelik tipi
 1. Kurumsal
PHP   PHP
 1. Orta düzey
  50%
PHP   JavaScript
 1. Başlangıç düzeyi
  30%
Dostlar merhaba admin panelden bir php sayfasındaki yazıyı güncellemek istiyorum fakat admin panelden yazıyı değiştiriyorum değişmiyor resimlerdeki gibi sabit kalıyor yazı

Değiştirilicek metin

Admin panel


PHP:
<--- Fonksiyon.php --->
  
  <?php
include"baglan.php";
function oturumkontrolana(){
   if (empty($_SESSION["eposta"])){
     echo '<script language="javascript">window.location="giris.php";</script>'; die();
   }
  
}
$tarih = date("d.m.Y");
$saat = date("H:i");

$ayar1= $db->query("SELECT * FROM yazilar Where id='1'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);


$ayar= $db->query("SELECT * FROM ayarlar Where id='1'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

$sayfa= $db->query("SELECT * FROM sayfalar Where seo='hakkimizda'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
$iletisim= $db->query("SELECT * FROM iletisimbilgileri Where id='1'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

$sosyal= $db->query("SELECT * FROM sosyalmedya Where id='1'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);


$idd=$_SESSION['id'];
$hesabim=$db->query("select * from yonetici where id='$idd'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

$smtp=$db->query("select * from mail where id='1'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);/*
$idd=$hizmetd_dizi["id"];
$ip=$_SERVER["REMOTE_ADDR"];
$sor=$db->query("select * from ip_adresi where ip='$ip' and urun_id='$idd'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
  if($sor==false){
    if($sor["urun_id"]!=$hizmetd_dizi["id"]){
    $urun_id=$hizmetd_dizi["id"];
    $query=$db->prepare("insert into ip_adresi set ip = :ip, urun_id = :urun_id, zaman = :zaman");
    $insert=$query->execute(array("ip" =>$ip, "urun_id" =>$urun_id, "zaman" =>$tarih ));  
    
    $hitsayisi=$hizmetd_dizi["hit"]+1;
    
    
    $artir = $db->prepare("UPDATE hizmetler SET
    hit = :hit
    WHERE id = :id");
    $update = $artir->execute(array(
       "hit" => $hitsayisi,
       "id" => $id
    ));
    }
  }
*/?>
PHP:
<--- Ayarlar1.php --->
  
  <?php
include("include/baglan.php");
include("include/fonksiyonlar.php");

ob_start();
session_start();
oturumkontrolana();

if($_POST['kaydet']){
  
  $yazilar = $_POST['yazilar'];
  $site_title = $_POST['site_title'];
  $site_meta = $_POST['site_meta'];
  $site_keyword= $_POST['site_keyword'];
  $site_description = $_POST['site_description'];
  $site_author = $_POST['site_author'];
  $renk = $_POST['renk'];
  $renk2 = $_POST['renk2'];
  $id = 1;
  
  function seflink($string){
$find = array('Ç', 'Ş', 'Ğ', 'Ü', 'İ', 'Ö', 'ç', 'ş', 'ğ', 'ü', 'ö', 'ı', '+', '#');
$replace = array('c', 's', 'g', 'u', 'i', 'o', 'c', 's', 'g', 'u', 'o', 'i', 'plus', 'sharp');
$string = strtolower(str_replace($find, $replace, $string));
$string = preg_replace("@[^A-Za-z0-9\-_\.\+]@i", ' ', $string);
$string = trim(preg_replace('/\s+/', ' ', $string));
$string = str_replace(' ', '-', $string);
return $string;
}

$seo= seflink($site_title);


  $klasor="resimler/";
  
  $resim_tmp = $_FILES['logo']['tmp_name'];
  
  if(empty($resim_tmp))
  {
    $duzenlenecek_id = 1;
    $ayar_kaydi = $db->query("SELECT * FROM yazilar WHERE id = '$duzenlenecek_id'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $logo = $ayar_kaydi['logo'];
  }
  else
  {
    if ($_FILES["logo"]["type"] =="image/gif" || $_FILES["logo"]["type"] =="image/png"|| $_FILES["logo"]["type"] =="image/jpg"|| $_FILES["logo"]["type"] =="image/jpeg")
    {
      
      $ayar_kaydi = $db->query("SELECT * FROM yazilar WHERE id = '$duzenlenecek_id'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
       if($ayar_kaydi['logo']!="resim-yok")
      {
       unlink("resimler/".$ayar_kaydi['logo']);   
      }
      
      $random = rand(0,995959999);
      
      $logo = $random."-".$seo.".".substr($_FILES['logo']['name'], -3);
      
      move_uploaded_file($_FILES['logo']['tmp_name'],$klasor."/".$logo);
    }
    else
    {
      $bilgi = '<div class="alert alert-error">
                    <button class="close" data-dismiss="alert">×</button>
                    <strong>Hata !</strong> Lütfen Uygun Formatta Bir Resim Dosyası Seçiniz ( .jpg - .gif - .png ).
      </div>';
    }
  }
  
  
  
  $resim_tmp1 = $_FILES['footer_logo']['tmp_name'];
  
  if(empty($resim_tmp1))
  {
    $duzenlenecek_id = 1;
    $ayar_kaydi = $db->query("SELECT * FROM yazilar WHERE id = '$duzenlenecek_id'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $footer_logo = $ayar_kaydi['footer_logo'];
  }
  else
  {
    if ($_FILES["footer_logo"]["type"] =="image/gif" || $_FILES["footer_logo"]["type"] =="image/png"|| $_FILES["footer_logo"]["type"] =="image/jpg"|| $_FILES["footer_logo"]["type"] =="image/jpeg")
    {
      
      $ayar_kaydi = $db->query("SELECT * FROM yazilar WHERE id = '$duzenlenecek_id'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
       if($ayar_kaydi['footer_logo']!="resim-yok")
      {
       unlink("resimler/".$ayar_kaydi['footer_logo']);   
      }
      
      $random = rand(0,995959999);
      
      $footer_logo = $random."-".$seo.".".substr($_FILES['footer_logo']['name'], -3);
      
      move_uploaded_file($_FILES['footer_logo']['tmp_name'],$klasor."/".$footer_logo);
    }
    else
    {
      $bilgi = '<div class="alert alert-error">
                    <button class="close" data-dismiss="alert">×</button>
                    <strong>Hata !</strong> Lütfen Uygun Formatta Bir Resim Dosyası Seçiniz ( .jpg - .gif - .png ).
      </div>';
    }
  }
  
  
  
  $resim_tmp2 = $_FILES['favicon']['tmp_name'];
  
  if(empty($resim_tmp2))
  {
    $duzenlenecek_id = 1;
    $ayar_kaydi = $db->query("SELECT * FROM yazilar WHERE id = '$duzenlenecek_id'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $favicon = $ayar_kaydi['favicon'];
  }
  else
  {
    if ($_FILES["favicon"]["type"] =="image/gif" || $_FILES["favicon"]["type"] =="image/png"|| $_FILES["favicon"]["type"] =="image/jpg"|| $_FILES["favicon"]["type"] =="image/jpeg")
    {
      
      $ayar_kaydi = $db->query("SELECT * FROM yazilar WHERE id = '$duzenlenecek_id'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
       if($ayar_kaydi['favicon']!="resim-yok")
      {
       unlink("resimler/".$ayar_kaydi['favicon']);   
      }
      
      $random = rand(0,995959999);
      
      $favicon = $random."-".$seo.".".substr($_FILES['favicon']['name'], -3);
      
      move_uploaded_file($_FILES['favicon']['tmp_name'],$klasor."/".$favicon);
    }
    else
    {
      $bilgi = '<div class="alert alert-error">
                    <button class="close" data-dismiss="alert">×</button>
                    <strong>Hata !</strong> Lütfen Uygun Formatta Bir Resim Dosyası Seçiniz ( .jpg - .gif - .png ).
      </div>';
    }
  }
  
  
  $footer_copyright=$_POST['footer_copyright'];
  
  
  $ekle = $db->prepare("update yazilar set  renk2=:renk2,renk=:renk,footer_copyright=:footer_copyright,site_designer=:site_designer,site_description=:site_description,site_author=:site_author,site_meta=:site_meta,site_keyword=:site_keyword,logo=:logo,favicon=:favicon,footer_logo=:footer_logo where id=:id");
  
  $simdi = $ekle->execute(array("renk2"=>$renk2,"renk"=>$renk,"footer_copyright"=>$footer_copyright,"designer"=>$designer,"site_meta"=>$site_meta,"site_description"=>$site_description,"site_author"=>$site_author,"site_keyword"=>$site_keyword,"logo"=>$logo,"footer_logo"=>$footer_logo,"favicon"=>$favicon,"id"=>$id));
  
  
  
}


$guncelle = $db->query("select * from yazilar where id='1'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="<?=$ayar['site_description']?>">
    <meta name="keywords" content="<?=$ayar['site_keyword']?>">
    <meta name="author" content="<?=$ayar['site_author']?>">
    <link rel="icon" type="image/png" href="resimler/<?=$ayar['favicon']?>">
    <title>Ayarlar - <?=$ayar['site_title']?></title>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500,700,800&amp;display=swap" rel="stylesheet">
    <link href="assets/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/plugins/font-awesome/css/all.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/plugins/perfectscroll/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet">

 
    <link href="assets/css/main.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/css/custom.css" rel="stylesheet">

   
  </head>
  <body>
 

    <div class="page-container">
     <div class="page-header">
      <?php include("include/header.php");?>
    </div>
           <?php include("include/menu.php");?>
      <div class="page-content">
        <div class="main-wrapper">
          <div class="row">
            <div class="col">
              <div class="card">
                <div class="card-body">
                  <h5 class="card-title">Ayarlar</h5>
                  <p class="card-description">Lütfen boş alan bırakmayın.</p>
                  <?=$mesaj?>
                  <form method="post" enctype="multipart/form-data" >
                  <div class="form-floating mb-3">
                    <input type="text" class="form-control" id="floatingInput" name="designer" placeholder="Site Başlık" value="<?=$guncelle['designer']?>">
                    <label for="floatingInput">Site Title</label>
                   </div>
                   
                   
                     <div class="form-floating mb-3">
                    <input type="text" class="form-control" id="floatingInput" name="site_description" placeholder="Site Description" value="<?=$guncelle['site_description']?>">
                    <label for="floatingInput">Site Description</label>
                   </div>
                   
                      <div class="form-floating mb-3">
                    <input type="text" class="form-control" id="floatingInput" name="site_keyword" placeholder="Site keyword" value="<?=$guncelle['site_keyword']?>">
                    <label for="floatingInput">Site Keyword</label>
                   </div>
                   
                    <div class="form-floating mb-3">
                    <input type="text" class="form-control" id="floatingInput" name="site_meta" placeholder="Site Meta" value="<?=$guncelle['site_meta']?>">
                    <label for="floatingInput">Site Meta açıklama</label>
                   </div>
                   
                     <div class="form-floating mb-3">
                    <input type="text" class="form-control" id="floatingInput" name="site_author" placeholder="Site Author" value="<?=$guncelle['site_author']?>">
                    <label for="floatingInput">Site Author </label>
                   </div>
                   
                   
                   
                     <div class="form-floating mb-3">
                    <input type="text" class="form-control" id="floatingInput" name="footer_copyright" placeholder="Footer Copyright " value="<?=$guncelle['footer_copyright']?>">
                    <label for="floatingInput">Footer Copyright</label>
                   </div>
                   
                   
                 <div class="form-floating mb-3">
                    <input type="color" class="form-control" id="floatingInput" name="renk" placeholder="Footer Copyright " value="<?=$guncelle['renk']?>">

                    <label for="floatingInput">Site Renk</label>
                   </div>
                   
                   
                       
                 <div class="form-floating mb-3">
                    <input type="color" class="form-control" id="floatingInput" name="renk2" placeholder="Footer Copyright " value="<?=$guncelle['renk2']?>">

                    <label for="floatingInput">Site Renk 2</label>
                   </div>
                
                
                 
                  
                   
                   
                  
                    <div class="mb-3">
                    <label for="formFile" class="form-label">Site Logo</label>
                    <input class="form-control" type="file" name="logo" id="formFile">
                    
                     <img src="resimler/<?=$guncelle['logo']?>" width="100">
                   </div>
                   
                    <div class="mb-3">
                    <label for="formFile" class="form-label">Site Footer Logo</label>
                    <input class="form-control" type="file" name="footer_logo" id="formFile">
                    
                     <img src="resimler/<?=$guncelle['footer_logo']?>" width="100">
                   </div>
                   
                   
                    <div class="mb-3">
                    <label for="formFile" class="form-label">Site Favicon</label>
                    <input class="form-control" type="file" name="favicon" id="formFile">
                    
                     <img src="resimler/<?=$guncelle['favicon']?>" width="100">
                   </div>
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                   
                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
                   
                   

                   
                   
                    <div class="mb-3">
                
                      <input type="submit" name="kaydet" class="btn btn-primary" value="Kaydet">
                   </div>
                   </div>
                    
                   </form>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
         
         
          
          
          
          
          


        </div>
                 
        </div>
       
      </div>
     <script src="ckeditor-2/ckeditor.js"></script>
    <script src="assets/plugins/jquery/jquery-3.4.1.min.js"></script>
    <script src="https://unpkg.com/@popperjs/core@2"></script>
    <script src="assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="https://unpkg.com/feather-icons"></script>
    <script src="assets/plugins/perfectscroll/perfect-scrollbar.min.js"></script>
    <script src="assets/js/main.min.js"></script>
    
    
  
    <script src="https://use.fontawesome.com/ca9a29c061.js"></script>

  </body>

</html>
 

phpyazilim

Kodlanmak Güzeldir :)
Kurumsal üye
Ad
E****
Soyad
A******
Katılım
31 Ekim 2019
Konum
Hollanda
Konular
182
Mesajlar
819
Ticaret - 100%
4   0   0
  
iletişim
Meslek
Web Yazılım
Detay  
Meslek
Web Yazılım
Tecrübe
15 Yıl
Uzmanlık alanları
Php - PDO
İş referanslarım
Phptema.com
Diğer sitelerim
Biz bir aileyiz.
Üyelik tipi
 1. Kurumsal
Photoshop   Photoshop
 1. İleri düzey
  90%
İllüstratör   İllüstratör
 1. İleri düzey
  90%
İllüstratör   UI / UX tasarım
 1. İleri düzey
  90%
PHP   PHP
 1. İleri düzey
  90%
PHP   CSS3
 1. İleri düzey
  90%
PHP   JavaScript
 1. İleri düzey
  90%
Phpmyadminden değiştirebilirsin scriptte sorun olabilir.
 
Yorum

Tema özelleştirme sistemi

Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz.

Zevkine göre renk kombinasyonunu belirle

Gece/Gündüz modunu seç

Gece ve gündüz modlarından tarzınıza yada ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçerek kullana bilirsiniz.

Tam ekran yada dar ekran

Temanızın gövde büyüklüğünü sevkiniz, ihtiyacınıza göre dar yada geniş olarak kulana bilirsiniz.

Izgara yada normal mod

Temanızda forum listeleme yapısını ızgara yapısında yada normal yapıda listemek için kullanabilirsiniz.

Forum arkaplan resimleri

Forum arkaplanlarına eklenmiş olan resimlerinin kontrolü senin elinde, resimleri aç/kapat

Sidebar blogunu kapat/aç

Forumun kalabalığında kurtulmak için sidebar (kenar çubuğunu) açıp/kapatarak gereksiz kalabalıklardan kurtula bilirsiniz.

Yapışkan sidebar kapat/aç

Yapışkan sidebar ile sidebar alanını daha hızlı ve verimli kullanabilirsiniz.

Radius aç/kapat

Blok köşelerinde bulunan kıvrımları kapat/aç bu şekilde tarzını yansıt.